Reconnectem amb la Natura: Eines i Recursos Pedagògics per Apropar l’Escola al Medi Natural

Valls d'Àneu, del 2 al 4 de juliol de 2021 (2 ECTS reconeguts per la UdL)

Inscriviu-vos en el següent enllaç: https://www.udl.cat/ca/serveis/estiu/Cursos/natura_i_escola/ 

Reconnectem amb la natura. Curs UdLd'Estiu /Reconnectem amb la natura. UdL d'Estiu